" />

Vergoeding

OVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING (OAO) 
Deze overeenkomst wordt gebruikt voor opleidingen van 20 uur of meer en waar er alternering is op de reële werkplek. Je krijgt een leervergoeding afhankelijk van je competenties, je vooropleiding en jouw ervaring. Hieronder vind je de bedragen die van toepassing zijn vanaf 01/12/22.
€ 578,40 per maand tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.
€ 638,20 per maand wanneer je het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd hebt.
€ 688,00 per maand wanneer je het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd hebt. Dit bedrag krijg je ook indien je uit BuSO komt en de kwalificatiefase met succes beëindigde.
Daarnaast
 kan je na 4 maanden tewerkstelling met een OAO/DAC (1 maal per jaar) een leerlingenpremie krijgen van €500. HIER vind je meer info.

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST (DAC)
Je ontvangt een uurloon.
Deze overeenkomst wordt gebruikt in de sectoren waar de sociale maribel van toepassing is en voor opleidingen waar je minder dan 20 uur werkt op een reële werkplek. Je ontvangt een loon afhankelijk van de CAO in de sector. De vakantieregeling volgt de regeling van het bedrijf of de sector. 

DEELTIJDS BEDIENDENCONTRACT (DBC)
Je ontvangt een maandloon.

VDAB
Als je start in het CLW, word je ingeschreven in de VDAB door je trajectbegeleider.

GROEIPAKKET (de vroegere kinderbijslag)
Je groeipakket blijft behouden.
Let wel op:
- indien je naast je OAO of je DAC (in het kader van alternerend leren) een studentenjob opneemt, dan mag je hierin niet meer dan 600u presteren per kalenderjaar (let op: bij DEZELFDE werkgever is dit enkel mogelijk tijdens de GROTE vakantie). HIER vindt u de officiële fiche vanwege de overheid.
- Indien je naast je OAO of je DAC (in het kader van alternerend leren) nog een arbeidscontract opneemt, dan mag dit niet meer dan 80u per maand zijn.
- Let op: een minderjarige mag niet meer dan 23u per week werken (15u school + 23u werken = 38-urenweek).
 Hier vindt u de officiële fiche over het groeipakket vanwege de overheid voor meerderjarige leerlingen.
Bovenstaande regelgeving geldt enkel voor leerlingen gedomicilieerd in Vlaanderen.

Zeker lezen (indien +18 en werkzaam met een OAO of DAC (in het kader van alternerend leren)
Een aantal van onze leerlingen kreeg (nov. 2020) een brief betreffende een voorlopige stopzetting van het groeipakket (+18-jarigen met een OAO of DAC (in het kader van alternerend leren)). Wij namen contact op met de KidsLife-adviseur die ons kon meedelen dat er een fout zit in het nieuwe computerprogramma. Deze fout zal nog niet onmiddellijk opgelost kunnnen worden. Leerlingen die deze brief krijgen nemen onmiddellijk contact met hun trajectbegeleider op school. Door het sturen van een kopie van de OAO of DAC komt dan alles terug in orde.