" />

Invulling op school

BASISVORMING

In het deeltijds onderwijs bestaan er geen “vakken” zoals in het voltijds onderwijs. Er wordt gewerkt rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij en in je job. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan je basisvaardigheden.

  • De leerlingen krijgen een rapport met als visuele voorstelling voor de basisvorming  een muur.
  • Met bedrijfsbeheer kan, indien gewenst, gestart worden van zodra de leerling in het 4de jaar na zijn 1ste graad zit.
    De 2de graad moet ook zeker behaald zijn.
SPECIFIEKE VORMING 

Tijdens deze sterk praktijkgerichte lessen leer je vaardigheden en attitudes die je nodig hebt voor je beroep.
Alle opleidingen worden modulair aangeboden. Elke module is een mooi afgerond leerpakket. Iedere leerling werkt op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau, geen examens op het einde van het schooljaar, maar permanente evaluatie!

  • In het rapport vindt u voor de specifieke vorming als visuele voorstelling een traject.
  • Wij zitten nu volop in de overgang van Leren & Werken naar Duaal Leren. Nieuwe leerlingen die starten in september 2023 zullen Duaal Leren volgen (op enkel uitzonderingen na). 
  • Indien je meerderjarig bent kan je ervoor kiezen om enkel de specifieke vorming te volgen (indien deze opleiding op meerdere momenten wordt aangeboden).