Visie

Ons centrum wil je een degelijke opleiding geven en streeft de totale vorming van je persoon na. Er wordt een individueel traject op jouw maat uitgestippeld in overleg met jou en je ouders of begeleiders. Een intensieve begeleiding op school en bij de werkcomponent is dan ook noodzakelijk.

Niet alleen kennis opdoen is belangrijk, wij willen je ook waarden bijbrengen. Wij hopen dat je kan uitgroeien tot een volwassene met zin voor verantwoordelijkheid, respect en een positieve levenshouding.

Wat aandacht krijgt, groeit. Daarom vertrekken we vanuit jouw talenten en sterktes.

Het Centrum Leren en Werken bereidt je zo voor om te kunnen participeren in de maatschappij.

Waarom kiezen voor ons
  • Warme school waar elke leerling meetelt
  • Kleine klassen met sterke individuele begeleiding
  • Wat je leert is nuttig voor nu en later
  • 30 jaar ervaring 
  • Samenwerking met meer dan 130 bedrijven
  • Een school waar je je diploma kan halen met werkervaring
  • Een breed aanbod van kwaliteitsvolle én zinvolle opleidingen
  • Een school waar leren werkt!