" />

Invulling werkcomponent

AANLOOPFASE
Leerlingen die wel de motivatie hebben om te leren op een werkplek, maar hier nog niet helemaal klaar voor zijn worden georiƫnteerd naar de aanloopfase. Uit de screening zal blijken welke van onderstaande compententies dienen te worden aangereikt.
- Loopbaangerichte competenties voor leerlingen die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om leren en werken te combineren.
- Arbeidsgerichte competenties voor leerlingen die bepaalde competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en participeren op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen, werken onder gezag,........
- Vaktechnische competenties voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende bagage hebben om leren en werken te combineren

LEREN EN WERKEN MET EEN CONTRACT (Normaal Economisch Circuit)
Soorten contracten:
- Overeenkomst Alternerende Opleiding (O.A.O.): indien men meer dan 20 uur per week werkt
- Deeltijds arbeidscontract (DAC) of Deeltijds bediendecontract (DBC): indien men minder dan 20 uur per week werkt
De leerling dient een eigen ziekteverzekering af te sluiten.