" />

Invulling werkcomponent

DOELSTELLING
Onze doelstelling: leerlingen zo snel mogelijk laten doorstromen naar de arbeidsmarkt, m.a.w. zorgen dat ze naast arbeidsbereid, ook arbeidsrijp zijn.

AANLOOPFASE
Leerlingen die arbeidsbereid zijn (zij die wel de motivatie hebben om te leren op een werkplek, maar hier nog niet helemaal klaar voor zijn) worden georiënteerd naar de aanloopfase. Uit de screening zal blijken welke van onderstaande compententies dienen te worden ingeoefend.

Algemeen vormende competenties voor leerlingen die bepaalde competenties missen die noodzakelijk zijn om te kunnen leren en participeren op een werkplek. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, op tijd komen, werken onder gezag,........
Loopbaangerichte competenties voor leerlingen die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar wel overtuigd zijn om leren en werken te combineren.
Vaktechnische competenties voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende bagage hebben om leren en werken te combineren.
De aanloopfase organiseren wij zelf, of in samenwerking met externe partners.

WERKEN MET EEN CONTRACT 
Voor leerlingen die arbeidsbereid én arbeidsrijp zijn.
Soorten contracten:
- Overeenkomst Alternerende Opleiding (O.A.O.): indien men meer dan 20 uur per week werkt
- Deeltijds arbeidscontract (DAC) of Deeltijds bediendecontract (DBC): indien men minder dan 20 uur per week werkt
De leerling dient een eigen ziekteverzekering af te sluiten.