Meest gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan ik mij inschrijven?
Je kan inschrijven vanaf de leeftijd van 15 jaar, maar dan moet je wel het 1ste en 2de middelbaar onderwijs gevolgd hebben.

Tot wanneer kan ik het groeipakket (kindergeld) krijgen?
Je groeipakket blijft behouden. 
Let wel op: 
- indien je naast je OAO of je DAC (in het kader van alternerend leren) een studentenjob opneemt, dan mag je hierin niet meer dan 475u presteren per kalenderjaar (let op: bij DEZELFDE werkgever is dit enkel mogelijk tijdens de GROTE vakantie).
- Indien je naast je OAO of je DAC (in het kader van alternerend leren) nog een arbeidscontract opneemt, dan mag dit niet meer dan 80u per maand zijn.
Bovenstaande regelge
ving geldt enkel voor leerlingen gedomicilieerd in Vlaanderen. Hier vindt u de officiële fiche vanwege de overheid.
Zeker lezen (indien +18 en werkzaam met een OAO of DAC (in het kader van alternerend leren))
Een aantal van onze leerlingen kreeg (nov. 2020) een brief betreffende een voorlopige stopzetting van het groeipakket (+18-jarigen met een OAO of DAC (in het kader van alternerend leren). Wij namen contact op met de KidsLife-adviseur die ons kon meedelen dat er een fout zit in het nieuwe computerprogramma. Deze fout zal nog niet onmiddellijk opgelost kunnnen worden. Leerlingen die deze brief krijgen nemen onmiddellijk contact met hun trajectbegeleider op school. Door het sturen van een kopie van de OAO (of DAC) komt dan alles terug in orde.

Heb ik recht op schooltoeslag? (vroegere studiebeurs)
Leerlingen die secundair onderwijs volgen kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen. Krijgt de leerling al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als deze er recht op heeft. Ze moeten geen aanvraag doen. De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen september en december. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling en wordt per schooljaar toegekend. In de algemene infofiche van de overheid vindt u alle info.

Wat met het betalen van belastingen?
De vergoeding vanuit de Overeenkomst Alternerende Opleiding komt onder de rubriek "bezoldigingen". De leerling betaalt geen belasting als de jaarlijkse vergoeding samen met het vakantiegeld en verminderd met de forfetaire beroepskosten, niet hoger is dan €7420 netto voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016). Wanneer de leerling geen aangifteformulier ontvangt, dan dient hij dat aan te vragen uiterlijk vóór 1 juni volgend op het jaar waarin hij zijn inkomsten verwierf. 

Fiscaal ten laste?
Een leerling kan voor het aanslagjaar 2017 als persoon ten laste van zijn ouders worden beschouwd indien de nettobestaansmiddelen van de leerling in 2016 niet meer dan €3140 netto bedragen. Dit stemt overeen met een brutobedrag van €3920. Voor een alleenstaande ouder wordt dit bedrag verhoogd tot €4530 netto of €5662,50 bruto. Het begrip "bestaansmiddelen" is zeer breed. Het gaat om alle regelmatig of toevallig verworden inkomsten. Er gelden wel een aantal vrijstellingen. Zo telt bijvoorbeeld de eerste schijf van €3140 onderhoudsuitkeringen niet mee om de bestaansmiddelen te berekenen. Dit maakt dat een leerling die een volledig kalenderjaar verbonden was door een OAO in de meeste gevallen niet meer als fiscaal ten laste zal beschouwd kunnen worden.

Moet ik eerst werk hebben voor ik mij kan inschrijven?
Neen, de trajectbegeleider zoekt samen met jou naar een gepaste invulling.

Moet ik een eigen ziekteverzekering hebben?
Als je niet werkt dan moet je geen eigen ziekteverzekering hebben - als je met een Deeltijds Arbeidscontract of een Overeenkomst Alternerende Opleiding tewerkgesteld bent dan moet je WEL een eigen ziekteverzekering afsluiten!

Hoeveel zal ik verdienen?
Meer hierover hier.

Kan ik om het even wanneer mijn contract stopzetten?
Neen, dit moet altijd in samenspraak met je trajectbegeleider gebeuren.