" />

Duaal Voeding
(domein Voeding en horeca)

Duaal leren of Leren en Werken?

- Alle nieuwe leerlingen die nog geen 2de graad behaalden, zullen Duaal Leren volgen (zie info hieronder).
- Alle andere leerlingen blijven voorlopig op Leren & Werken, tenzij dit individueel anders wordt overeengekomen.

Niveau 2de graad  

Keukenmedewerker 
Duaal 
Hulpkelner 
Duaal
Medewerker 
fastfood Duaal
Medewerker 
kamerdienst Duaal 

Na het behalen van keukenmedewerker of medewerker kamerdienst kan men ook doorstromen naar de opleiding assistentie in wonen, zorg en welzijn (domein Maatschappij en Welzijn).

Niveau 3de graad

Restaurant en keuken
Duaal 

Specialisatiejaar (diploma)

Kok Duaal