" />

Studiebewijzen


Duaal Leren

Leren & Werken
Onderwijskwalificatie: een getuigschrift van de 2de graad, 3de graad of diploma secundair onderwijs (voorwaarden)
Certificaat: voor wie de opleiding met vrucht heeft gevolgd
Deelcertificaat: voor wie een module van een opleiding met vrucht heeft gevolgd
Attest Verworven Competenties: indien een module niet volledig afgewerkt werd
Getuigschrift bedrijfsbeheer