" />

Duaal Personenzorg 

Niveau 2de graad  (domein VOEDING EN HORECA)

Medewerker kamerdienst Duaal 

Niveau 3de graad / diploma OK3  (studiegebied maatschappij en welzijn)

Assistentie in wonen, zorg en welzijn 

7de jaar - gericht op instroom arbeidsmarkt (zonder basisvorming)

Verzorgende/Zorgkundige Duaal