" />

Dag- week - en jaarindeling

Dagindeling 

Voormiddag
Namiddag
09u00    aanwezig op de school            
12u45 aanwezig op school
09u05 - 10u30    les
10u30 - 10u45    kleine pauze
10u45 - 11u50    les 
12u50 - 14u30    les
14u30 - 14u45    kleine pauze
14u45 - 15u35    les basisvorming (1 van de 2 lesdagen) 
            of
14u45 - 16u25    les specifiek gedeelte (andere lesdag)

Weekindeling

Wij streven naar een voltijdse invulling voor al onze leerlingen.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van een weekschema.
Elke leerling ontvangt een dergelijk persoonlijk weekschema. Indien dit schema verandert , dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Voorbeeld van een weekschema van iemand die 3 dagen per week werkt met een Overeenkomst Alternerende Opleiding.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
basisvormingspecifiek gedeeltewerkcomponent
met OAO
werkcomponent
met OAO
werkcomponent
met OAO
basisvorming
(tot 15u35)
specifiek gedeelte
(tot 16u25)

Voorbeeld van een weekschema van iemand die in de aanloopfase zit.

maandag dinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
specifiek gedeeltexxxxxx
 Aanloopfase  cccc      cccccc
werkcomponent
met OAO 
          
basisvormingspecifiek gedeelte

basisvorming
(tot 15u35)
specifiek gedeelte
(tot 16u25)

Jaarplanning

Een jaar in het CLW:  schoolkalender 23-24