" />

Leren & Werken Winkelbediende
(domein Economie & organisatie)

Duaal leren of Leren en Werken?

- Alle nieuwe leerlingen die nog geen 2de graad behaalden, zullen Duaal Leren volgen.
- Alle andere leerlingen blijven voorlopig op Leren & Werken (zie info hieronder), tenzij dit individueel anders wordt overeengekomen.

In deze richting kan je volgende certificaten behalen:


Enkel na het behalen van bovenstaande certificaten kan men 'eventueel' aan de opleiding  Administratief medewerker beginnen, maar enkel 'indien er een tewerkstelling aan verbonden is in dezelfde sector'.

Klik hieronder even verder voor meer gedetailleerde info