Vergoeding

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Deze overeenkomst wordt gebruikt voor opleidingen van 20 uur of meer en waar er alternering is op de reële werkplek. Je krijgt een leervergoeding afhankelijk van je competenties, je vooropleiding en jouw ervaring.

Deeltijds arbeidscontract (DAC)

Je ontvangt een uurloon.
Deze overeenkomst wordt gebruikt in de sectoren waar de sociale maribel van toepassing is en voor opleidingen waar je minder dan 20 uur werkt op een reële werkplek. Je ontvangt een loon afhankelijk van de CAO in de sector. De vakantieregeling volgt de regeling van het bedrijf of de sector. 

Deeltijds bediendencontract (DBC)

Je ontvangt een maandloon.

VDAB

Als je start in het CLW, word je ingeschreven in de VDAB door je tewerkstellingsbegeleider.

Kinderbijslag

Je kinderbijslag blijft behouden tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt.
Daarna behoud je je kinderbijslag zolang je niet meer dan €551,89 per maand verdient.

Studentenjob

Ook wie met een contract werkt, kan gedurende 475 uren per jaar als student werken.