Hulpkelner

Je leert het voorbereidend werk (mise-en-place) voor de zaal en de bar uitvoeren en instructies geven aan de zaalmedewerker. 
Ook de bardienst, het onthaal en de bediening van de klanten leer je volgens de regels van de kunst verzorgen.

De opleiding hulpkelner bestaat uit 3 modules:

  1. Initiatie bar en bediening
  2. Bediening
  3. Zaal- en tafelschikking

Voor deze opleiding moet je een medisch attest hebben waaruit blijkt dat je lichamelijk geschikt bent om de opleiding te volgen. 
Een arts, aangesteld door het CLW, levert dit attest af. 
Ofwel vóór 1 oktober van het lopend schooljaar ofwel onmiddellijk indien je je later inschrijft. 
Je hoeft dit attest maar één keer aan te vragen want het blijft geldig voor de rest van je (ononderbroken) secundaire studies waarin je één of meer van zulke opleidingen volgt.

Hieronder kan je het volledige traject bekijken.