Meest gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd kan ik mij inschrijven?
Je kan inschrijven vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Tot wanneer kan ik kindergeld krijgen?
Kinderbijslag blijft behouden tot eind augustus van het jaar waarin je 18 wordt, ongeacht wat je verdient. Na die datum blijft de kinderbijslag enkel behouden wanneer je minder dan  € 541,09 bruto per maand verdient.

Wat met het betalen van belastingen?
De vergoeding vanuit de Overeenkomst Alternerende Opleiding komt onder de rubriek "bezoldigingen". De leerling betaalt geen belasting als de jaarlijkse vergoeding samen met het vakantiegeld en verminderd met de forfetaire beroepskosten, niet hoger is dan €7420 netto voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016). Wanneer de leerling geen aangifteformulier ontvangt, dan dient hij dat aan te vragen uiterlijk vóór 1 juni volgend op het jaar waarin hij zijn inkomsten verwierf. 

Fiscaal ten laste?
Een leerling kan voor het aanslagjaar 2017 als persoon ten laste van zijn ouders worden beschouwd indien de nettobestaansmiddelen van de leerling in 2016 niet meer dan €3140 netto bedragen. Dit stemt overeen met een brutobedrag van €3920. Voor een alleenstaande ouder wordt dit bedrag verhoogd tot €4530 netto of €5662,50 bruto. Het begrip "bestaansmiddelen" is zeer breed. Het gaat om alle regelmatig of toevallig verworden inkomsten. Er gelden wel een aantal vrijstellingen. Zo telt bijvoorbeeld de eerste schijf van €3140 onderhoudsuitkeringen niet mee om de bestaansmiddelen te berekenen. Dit maakt dat een leerling die een volledig kalenderjaar verbonden was door een OAO in de meeste gevallen niet meer als fiscaal ten laste zal beschouwd kunnen worden.

Mag ik in de grote vakantie een vakantiejob doen?
Je kan enkel een vakantiejob doen bij een andere werkgever dan deze waar je reeds aan de slag bent. Hou rekening met de kinderbijslaggrens. (zie vraag 2)

Moet ik eerst werk hebben voor ik mij kan inschrijven?
Neen, de tewerkstellingsbegeleider zoekt samen met jou naar een gepaste invulling.

Moet ik een eigen ziekteverzekering hebben?
Als je niet werkt dan moet je geen eigen ziekteverzekering hebben - als je met een brugproject tewerkgesteld bent moet je geen eigen ziekteverzekering hebben - als je met een Deeltijds Arbeidscontract of een Overeenkomst Alternerende Opleiding tewerkgesteld bent dan moet je WEL een eigen ziekteverzekering afsluiten!

Hoeveel zal ik verdienen?
In een brugproject verdien je ongeveer € 1 per uur. Ben je tewerkgesteld met een een Deeltijds Arbeidscontract dan krijg je een uurloon afhankelijk van de sector en je leeftijd. Ben je tewerkgesteld met Overeenkomst Alternerende Opleiding, dan kan je hier de verschillende vergoedingen bekijken.

Kan ik om het even wanneer mijn contract stopzetten?
Neen, dit moet altijd in samenspraak met je tewerkstellingsbegeleider gebeuren.