Begeleider in de kinderopvang 

Deze opleiding wordt aangeboden i.s.m.  / 

Na het behalen van het certificaat logistiek assistent kan je deze opleiding starten. In deze modules ligt het zwaartepunt op de gespecialiseerde vaardigheden die nodig zijn om als begeleider van het kind te functioneren. Volgende elementen komen daarbij aan bod: pedagogische visie, teamwerk, het leef- en woonklimaat, spelactiviteiten, omgaan met kinderen en hun ouders, de ontwikkeling stimuleren, een opvoedende houding aannemen.Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de integratie van de begeleider in het werkveld.

Deze opleiding bestaat uit 4 modules:

  1. Initiatie zorg
  2. Zorg in de kinderopvang
  3. Begeleiding van het jonge kind
  4. Begeleiding van het schoolgaande kind 

Klik hieronder om het volledige traject te bekijken.