2 dagen school

7 uren PAV (Project algemene vakken) of bedrijfsbeheer


8 uren BGV (Beroepsgerichte vorming)

Voor wie niet meer leerplichtig is