2 dagen school

7 UUR PAV OF ONDERNEMEND PROJECT
PAV (Project Algemene Vakken): In het deeltijds onderwijs bestaan er geen “vakken” zoals in het voltijds onderwijs.
Er wordt gewerkt rond thema's die je wegwijs maken in de maatschappij en in je job. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan je basisvaardigheden.
Leerplan met de te behalen doelstellingen voor 2de graad, 3de graad, en 3de jaar 3de graad (diploma).
Voorwaarden voor het behalen van een graad.
Met Ondernemend project (het vroegere bedrijfsbeheer) kan in principe gestart worden vanaf het 4de jaar na de 1ste graad. 

8 UUR BEROEPSGERICHTE VORMING (BGV)
Tijdens deze sterk praktijkgerichte lessen leer je vaardigheden en attitudes die je nodig hebt voor je beroep en je huidige tewerkstelling.
Alle opleidingen worden modulair aangeboden (uitgezond de opleiding polyvalent onderhoudswerker gebouwen).
Elke module is een mooi afgerond leerpakket waarin zowel het beroepsgerichte deel als de nodige algemene vorming vervat zitten.
De opleiding wordt in feite opgedeeld in blokken. Blok per blok bouwen de leerlingen aan hun toekomst. Elke afgewerkte module geeft recht op een deelcertificaat. Een certificaat krijgt men als met succes alle modules in een opleidingstraject doorlopen zijn. Dit certificaat wordt uitgereikt door de overheid en wordt eveneens erkend door de bedrijfswereld.
Concreet betekent dit dat de leerling gedurende zijn opleiding, dus ook tijdens het schooljaar, een aantal keer beloond kan worden voor een afgewerkt leerpakket.

VOOR WIE NIET MEER LEERPLICHTIG IS